Med 70 graders hydraulisk sving til begge sider og pendling, byr Kemp på en effektiv flytting av fôr på fôrbrettet.